Kontakt

E-post till föreningen: info@gefleortens-jsk.se
Telefon: 070-235 45 11
Adress: BOX 364, 801 05 Gävle