Banor

Trapbana
Skeetbana, 2 st
Älgbanor 80 m, digital älgbana
Viltmålsbanor  gris och miniälg  50 m
Inskjutningsbana 100 m  (endast  medlemmar)

Jägarexamensbana, 50 m rådjursbana 

Anläggningen har också
Jägarförbundets Jägarskola, teori  med praktisk skjutskola
Provbana x122  för jägarexamens