Banor

Vilka banor som finns

Provbana x122  jägarexamen bana

Jägarskola teori  med praktisk skjutskola

50 m rådjursbana jägarexamensbana

2 Viltmålsbanor  gris och miniälg  50m  22lr

2 Älgbanor 80 m

1 Inskjutningsbana 100 m  (endast  medlemmar)

2 Skeetbanor

1 Trapbana